VLB branche homepage VLB branche organisatie VLB branche producten VLB branche projecten VLB branche fac VLB branche contact

Wie zijn wij?

De VLB is opgericht op 21 april 1986 en heeft tot doel het kwaliteitsniveau van betonrepara-tie- en beschermingsproducten in onze branche te waarborgen, te verbeteren en te optimaliseren.
Voor het realiseren van onze doelstelling informeert en participeert de VLB in diverse bouw gerelateerde discussie platformen en (inter) nationale overlegorganen en ziet erop toe dat kwaliteitswaarborging en certificering voldoen aan de meest actuele eisen en behoeften van de markt en haar afnemers en haar leden.

Lees verder...

Wilt u investeren in kwaliteit? Wilt u faalkosten zoveel mogelijk beperken?
VLB-leden leveren gewaarborgde kwaliteit die voldoet aan de gestelde Europese eisen!

Regelgeving

Producenten moeten merken op onze producten aanbrengen omdat we daarmee aantonen aan een wettelijke verplichting te voldoen. Andere merken mogen we aanbrengen omdat we daar zelf voor hebben gekozen. Merken op basis van wetgeving zijn bijvoorbeeld de CE-markering.

CE-markering
CE-markering is meer dan alleen het aan-brengen van het CE logo op het product, de verpakking, dan wel de begeleidende documenten van dat product.

Lees verder...

Lezing 11 uur Cappellenzaal

Tijdens de Betondag presenteert de VLB met haar diverse branchegenoten twee opmerkelijke cases in het Betonderhoud.
Komt u ook om 11 uur een kijkje nemen in de Cappellenzaal?

Wilt u meer weten over onze projecten? Vraag onze brochure aan!

VLB in beeld

Betonreparatiepaviljoen op de Betondag!
De verschillende marktpartijen, actief in de betonreparatiebranche, trekken voor het eerst gezamenlijk op op de Betondag 2017 in het Betononderhoudspaviljoen, eerste verdieping, entree grote zaal, standnr. 139. VABOR, de VLB, LSVB en VBR geven gezamenlijk ‘acte de presence’.
In aanloop naar de Betondag heeft het Betononderhoudspaviljoen een promotiefilmpje gemaakt. Zie en hoor hoe enthousiast de verschillende partijen zijn over de uitdagende betonreparatiebranche, waarin het leuk werken is!

REACh

REACh – veilig gebruik van producten ten aanzien van milieu en volksgezondheid

Om de veilige productie en toepassing te garanderen, hebben de leden van de Europese Unie de uniforme chemicaliënwet REACh (Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals) goedgekeurd voor een betere bescherming van mens en milieu.

Lees verder...

Vergiftigingen of Antigifcentrum?

Duidelijkheid voor alles!
Voor iedereen die (dagelijks) werkt met gevaarlijke stoffen, is één ding absoluut essentieel: veiligheid voor alles. Om helder te maken waar risico’s liggen en welke maatregelen in voorkomende gevallen moeten worden genomen, is een nieuwe systematiek ingevoerd voor het verstrekken van veiligheidsinformatiebladen (GHS, Globally Harmonised System of Classification and Labeling of Chemicals).

Lees verder...

website ontwerp en bouw: Haka Prins